Политика приватности

Сходно одредби члана 23 Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018, у даљем тексту: „Закон“) Руковалац New Moment New Ideas Company доо, Београд Стари Град, матични број:17320564, ПИБ:100278886, чији је законски заступник Жарко Сакан, директор, (даље: „Руковалац“), доноси следећу:

 

Политика приватности о обради података о личности (у даљем тексту: Правила)

 

Сврха ових Правила је да Руковалац осигура остваривање и заштиту права на приватност лица која су извршила пријаву на сајту „Одвајамо“ (www.odvajamo.rs) у делу Еко амбасадори (у даљем тексту: Еко амбасадори), као и да их информише о њиховим правима у вези са обрадом података о личности.

Ова Правила су усклађена са новом регулативом Европске уније о заштити података о личности (ГДПР) и новим српским Законом о заштити податка о личности (у даљем тексту: Закон).

Податак о личности је сваки податак који се односи на физичко лице чији је идентитет одређен или одредив (нпр. име, презиме, е-маил адреса, фотографија).

Обрада је свака радња или скуп радњи које се врше са подацима о личности или њиховим скуповима (нпр. прикупљање, складиштење, употреба, умножавање, објављивање, брисање или уништавање).

  1. Подаци о личности који се обрађују:

Име, презиме, датум рођења, пол, искуство или образовање на пољу заштите животне средине и Ваша адреса електронске поште.

  1. Врста лица чији се подаци обрађују и начин пријаве:

Односи се само на пунолетна, физичка лица која су слободном вољом решила да се пријаве на горе поменутом сајту и постану волонтери- Еко амбасадори, саставни део у реализацији националног пројекта “Сепарација отпада у 4 региона” и који су држављани Републике Србије.

Пријава се може извршити директно путем сајта, аплоудовањем података или слањем електронске поште на адресу Руковаоца: (ekoambasador@odvajamo.rs)

  1. Сврха намераване обраде података и правни основ за обраду података

Подаци се обрађују у сврху контактирања пријављених волонтера ради успостављања сарадње при реализацији Пројекта одвајања кућног отпада „О-ДВА-ЈА-МО“.

Правни основ обраде јесте: обрада је неопходна ради контактирања пријављених лица-за еко амбасадоре пројекта и успостављање сарадње, а на основу изричитог пристанка који сте нам дали у ову сврху.

  1. Рок чувања података и критеријум за његово одређивање

Подаци се чувају до испуњења сврхе за коју су прикупљени, а најдуже 2 године.

  1. Права лица чији се подаци о личности обрађују:

Можете да користите одређена права у односу на личне податке које обрађујемо о вама и у  сваком тренутку можете да поднесете захтев за остваривање тих права. Имате право на:

 

Уколико сматрате да вам је неко од претходно наведених права ускраћено или сматрате да на неки начин обрађујемо ваше личне податке противно закону, у сваком тренутку можете да поднесете притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

  1. Пристанак и опозив пристанка

Достављањем својих података на сајту Одвајамо или слањем пријаве на ekoambasador@odvajamo.rs е-пошту Руковаоца , сматрамо да дајете сагласност да Руковалац ваше личне податке користи ради испуњења сврхе наведене у овим Правилима.

Пристанак за обраду се може опозвати у било ком тренутку, при чему опозив престанка не утиче на допуштеност обраде пре опозива. У случају да опозовете пристанак, престајемо са даљом обрадом ваших личних података и бришемо те личне податке. Опозив пристанка је бесплатан а захтев за можете да  проследите на нашу адресу е-поште (ekoambasador@odvajamo.rs).

Руковалац ће на сваки захтев одговорити у најкраћем могућем року, а у сваком случају најкасније у року од 30 дана од пријема захтева у складу са чланом 21 Закона.

Притужба у вези са обрадом  података о личности се подноси  Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

  1. Техничке и организационе мере ради заштите података о личности

Руковалац је спровео техничке и организационе мере заштите ради сигурности и интегритета података о личности, заштите података од неовлашћених приступа, злонамерних поступака, губитка или откривања података неовлашц́еним трец́им лицима.

Прихватањем ових Правила, Лице је свесно и сагласано да се његови подаци о личности наведени у овим Правилима, обрађују од стране Руковаоца, као и да наведеним подацима могу приступити запослена и ангажована лица код Руковаоца. Лица која приступају подацима о личности су обавезна да податке чувају као поверљиве и на сигуран начин, а од њих се захтева да користе податке о личности само у горе поменуте сврхе.

Руковалац задржава право да промени или модификује ова Правила. О важним променама и допунама Руковалац вас може обавестити путем е-маила или објављивањем на сајту.

Коришћењем било ког садржаја на сајту www.odvajamo.rs сматра се да сте упознати са најновијим правилима о условима коришћења као и политици приватности.

Међутим, никакав начин слања података преко Интернета или електронског складишта није 100% сигуран. Стога, упркос употреби опште прихваћених стандарда и метода заштите Ваших личних података, не можемо гарантовати њихову апсолутну сигурност. Да бисте сазнали више о безбедности на нашем сајту можете нам послати е-пошту на podrska@odvajamo.rs.

  1. Линкови других веб страница

Ова страница садржи линкове који воде на веб локације које нису у власништву или контролисане од стране Руковаоца.  Нисмо одговорни за политику приватности ових страница. Препоручујемо да прочитате политику приватности за сваку локацију која прикупља личне податке и да будете пажљиви када напустите нашу веб локацију. Наша политика приватности се односи само на информације које сакупљамо на овој веб локацији.

  1. Коришћење и објављивање података

Ваше личне податке понекад делимо трећој страни и пружаоцима услуга. Треће стране би биле наши партнери са којима заједно радимо на реализацији овог националног пројекта. Ове компаније личне податке чувају и користе по својим правилима о заштити података.

  1. Одрицање

Задржавамо право откривања Ваших личних података ако то захтева закон и ако верујемо да је обелодањивање неопходно за заштиту наших права и / или за поступање у складу са судском истрагом, судским налогом или правним поступком.

 

Ова политика приватности ступа на снагу 28.07.2022. године.