ПРИЈАВА ЗА ЕКО АМБАСАДОРА

  Име и презиме

  Датум рођења  Пол

  Познавање страних језика

  Образовање и/или запослење
  на пољу заштите животне средине

  Обавезно је попунити сва поља.

  Емаил адреса

  Мотивационо писмо (MS Word, TXT ili PDF)

  Претходно волонтерско искуство
  (особено на пољу заштите животне средине)