Анимација 3 – Да ли исправно одлажете стаклени отпад?

Анимација 2 – Који отпад не треба мешати са отпадом за рециклажу?

Анимација 1 – Шта одлажемо у плаву канту

Анимација 1 – Шта одлажемо у плаву канту

Одвајамо TVC 37″

Одвајамо TVC 30″

Одвајамо TVC 15″

Одвајамо TVC 10″

Одвајамо TVC 6″

Одвајамо радио 30″